Opcje binarne na  TopOption

Czym są opcje binarne?

Obrót opcjami binarnymi wymaga spekulacji inwestora, czy cena danego instrumentu (produktu, którego obrót odbywa się na rynku finansowym, np. akcji firmy Facebook lub waluty euro), wzrośnie czy też spadnie w danym przedziale czasowym. W przeciwieństwie do tradycyjnych opcji, gdzie wypłata zależy od ceny opcji w chwili wygaśnięcia, a każda dalsza zmiana wzrostu lub spadku może mieć duży wpływ na wynik, opcje binarne to po prostu wybór „wszystko albo nic”, gdzie liczy się tylko prawidłowe przewidywanie kierunku zmiany (góra albo dół).

W przypadku opcji binarnych, zwanych też potocznie „cyfrowymi”, możliwe są tylko dwa wyniki. Wysokość zwrotu jest z góry ustalona już przy otwarciu transakcji, więc wiesz ile możesz potencjalnie zarobić na jednej transakcji. W przypadku opcji tradycyjnych nie ma możliwości ustalenia, jakie jest ryzyko lub możliwy zwrot danej transakcji; w opcjach binarnych inwestor zna z góry i może kontrolować dokładny poziom ryzyka. Inwestor ma również możliwość wyboru wartości procentowej ryzyka w każdej transakcji, na przykład określając, że interesuje go stopa zwrotu 65% lub też wypłata 70%, gdzie otrzyma zwrot w wysokości 70% w przypadku wyniku z zyskiem (in the money).

Proste inwestycje w opcje binarneWypróbuj już dziś opcje binarne i przekonaj się jakie to proste!

Inwestorzy opcji binarnych na platformie TopOption mogą wybierać transakcje z spośród gamy ponad 180 instrumentów transakcyjnych, takich jak waluty, towary, akcje i indeksy. Można także otwierać wiele transakcji w tym samym czasie, każdą dla innego instrumentu, lub można koncentrować się na jednym instrumencie. Również możesz ustalać sobie czas wygaśnięcia opcji.

 

Obrót opcjami binarnymi jest bardzo prosty. Jeśli sądzisz, że dany instrument finansowy zwiększy swoją wartość w okresie wyznaczonym dla transakcji, naciśnij zielony przycisk CALL (kupno). Jeśli uważasz jednak, że jego wartość spadnie w ciągu danego okresu, naciśnij czerwony przycisk PUT. Jeśli prawidłowo wskazałeś kierunek zmiany, to twój kontrakt jest „in the money”, czyli przyniesie zysk w chwili wygaśnięcia; jeśli twoje przewidywania były nietrafne, to przy wygaśnięciu jego pozycja będzie „out-the-money”, czyli ze stratą. Tak więc na tym przykładzie można stwierdzić, że każdy może spróbować swoich możliwości w inwestycjach w opcje binarne – pod warunkiem skończenia 18 lat.

 

Zawieranie transakcji w TopOption jest proste!

Jak przeprowadzać transakcje na platformie TopOption

Schemat otwierania opcji binarnej na platformie TopOption

1. Wybierz instrument z rozwijanego menu - dowolną walutę, towar, akcje czy indeks.
2. Wybierz kwotę inwestycji.
3. Określ termin swojej inwestycji.
4. Skorzystaj z funkcji Wybór inwestora, aby zobaczyć, jakie decyzje podejmują tysiące użytkowników.
5. Oglądaj wykres na żywo, pokazujący ruchy instrumentu w czasie rzeczywistym – oceń sytuację, zanim zainwestujesz.
6. Zaznacz pole Transakcje jednym kliknięciem, aby szybciej przeprowadzać transakcje.
7. Wybierz kierunek GÓRA (UP) jeśli uważasz, że wartość instrumentu wzrośnie lub DÓŁ (DOWN), jeśli uważasz, że jego wartość spadnie.
8. Śledź swoją inwestycję na wykresie i oceniaj jej postępy.
9. Obserwuj wszystkie swoje otwarte i zamknięte pozycje.

 

Opcje binarne na TopOption szybkie jak błyskawica!

Obrót opcjami binarnymi jest niewiarygodnie szybki. Nie musisz pobierać żadnych plików ani nic instalować, więc konfiguracja platformy trwa tylko parę sekund. Procedura przeprowadzania transakcji jest również bardzo szybka, zapewniając wysokie wypłaty w krótkim czasie. Transakcje mogą mieć dużą rozpiętość okresu wygaśnięcia. Inwestorzy, którzy lubią poczuć przypływ adrenaliny mogą wybrać w TopOption transakcje wygasające w ciągu dnia, godziny, 15 minut a nawet takie, które trwają kilkadziesiąt sekund; z kolei inwestor długoterminowy może wybrać transakcje wygasające za tydzień, za miesiąc, a nawet z końcem roku.

topoption-inwestycje

Proste strategie inwestycyjne

Bardziej doświadczeni inwestorzy opcji binarnych decydują, czym obracać, a potem przewidują kierunek, jaki obierze dany instrument, na podstawie aktualnych wiadomości. Na przykład nadmierne opady deszczu mogą wpłynąć na sprzedaż towarów rolnych, takich jak pszenica, a zawirowania polityczne w regionie bogatym w ropę mogą wpłynąć na cenę ropy naftowej. Poza tym okresowe raporty lub ogłoszenie istotnych danych ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia, może wpłynąć na gospodarkę danego kraju i decydować, czy wartość jego waluty wzrośnie, czy spadnie. Nawet ogłoszenie przez firmę Apple wprowadzenia nowego systemu operacyjnego dla iPhone może wpłynąć na cenę akcji. Dlatego wybór odpowiedniej strategii dla Ciebie nie będzie zbyt trudny.

ZAREJESTRUJ SIĘ W TOPOPTION

Rejestrując się na platformie TopOption za pośrednictwem tej strony, zyskujesz dodatkowe korzyści!